Περιγραφή αμοιβαίων κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι διαχρονικά ένας εξαιρετικά δημοφιλής και επιτυχημένος επενδυτικός θεσμός. Προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους επενδυτές, όπως :

Επαγγελματική διαχείριση

Πρόσβαση σε όλες τις αγορές του κόσμου

Θεσμική ασφάλεια

Συμμετοχή με μικρά ποσά

Μείωση κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς των επενδύσεων

Πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση

Άμεση ρευστότητα

 
 

H Optima asset management διαχειρίζεται σήμερα 7 αμοιβαία κεφάλαια, συμμετέχοντας στις κατηγορίες των ομολογιακών, μετοχικών, μικτών και fund of funds, με στόχο να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιδιώξεις κάθε τύπου επενδυτή.

Optima smart cash ομολογιακό (R)
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Optima ελληνικό μετοχικό (R)
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κεφαλαιακά κέρδη, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Optima global bond fund of funds ομολογιακό
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Optima premium selection fund of funds μετοχικό
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Phoenix ελληνικό μετοχικό
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κεφαλαιακά κέρδη, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου προς υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.