Χρήσιμες ερωτήσεις

Τι είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια ομάδα περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους από έναν επενδυτές. Τα χρήματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύονται σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν συνιστά Νομικό Πρόσωπο.

Γιατί να επενδύσω σε κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν μια επενδυτική πρόταση που καλύπτει όλες τις ανάγκες των επενδυτών ανάλογα με τους επενδυτικούς στόχους τους και το επίπεδο κινδύνου που επιθυμούν να αναλάβουν. Επενδύοντας σε Αμοιβαία Κεφάλαια αποκτάτε σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

• Επαγγελματική διαχείριση. Τη διαχείριση των επενδύσεών σας αναλαμβάνουν επαγγελματίες διαχειριστές με εξειδίκευση και πολύχρονη εμπειρία.

• Διαφοροποίηση και διασπορά των επενδύσεων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε σημαντικό αριθμό χρεογράφων στο χαρτοφυλάκιο με αποτέλεσμα την μείωση του κινδύνου.

• Ρευστότητα. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας, και τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

• Πρόσβαση σε πολλές αγορές του κόσμου. Επενδύοντας σε Αμοιβαία Κεφάλαια τύπου fund of funds αποκτάτε προϊόντα κορυφαίων επενδυτικών οίκων με χαμηλό κόστος επένδυσης.

• Θεσμική Ασφάλεια. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου φυλάσσεται υπό την απόλυτη ευθύνη του θεματοφύλακα που είναι τραπεζικό ίδρυμα.

• Διαφάνεια και αυστηρό εποπτικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και η ΑΕΔΑΚ λειτουργούν βάσει του Ν.4099/2012 και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κάντε κλικ εδώ

Πώς μπορώ να επενδύσω στα Α/Κ;

Η διαδικασία που ακολουθείτε για την επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η εξής:

• Επισκέπτεστε ένα κατάστημα της Optima bank ή τα γραφεία της Εταιρείας μας.

• Συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο ελέγχου καταλληλότητας με το οποίο θα προσδιορισθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ σας.

• Σας ενημερώνουμε για τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, όπως οι προηγούμενες αποδόσεις, ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος, τα έξοδα και οι αμοιβές κλπ. Επίσης, σας παρέχουμε το έντυπο "Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές" και το ενημερωτικό υλικό κατόπιν αιτήματός σας.

• Προσκομίζετε τα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας, εκδίδεται ο κωδικός σας και υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας, κάντε κλικ εδώ

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού προς επένδυση στον λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Πώς μπορώ να ρευστοποιήσω την επένδυσή μου;

Επισκέπτεστε ένα κατάστημα της Optima bank ή τα γραφεία της Εταιρείας μας. Υποβάλλετε αίτηση εξαγοράς στην οποία αναφέρετε το ποσό εξαγοράς και τον λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η πίστωση. Τα χρήματά σας είναι άμεσα διαθέσιμα στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Πώς ενημερώνομαι για την πορεία της επένδυσής μου;

Κάθε εξάμηνο λαμβάνετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει την αναφορά με την πορεία των επενδύσεών σας, Επίσης μπορείτε όποτε το επιθυμείτε να ενημερώνεστε μέσω του δικτύου της Optima bank, ή επικοινωνώντας με τα γραφεία της Εταιρείας μας.

Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχους στο μητρώο μου;

Ναι. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διέπονται από τις διατάξεις περί κοινού λογαριασμού, που ισχύουν για τις καταθέσεις στις Τράπεζες με όλες τις θετικές συνέπειες για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον κοινό λογαριασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.