Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679
Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) 2016/679, ο οποίος καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο αναφορικά με την παρούσα γνωστοποίηση εδώ

Άσκηση δικαιωμάτων
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)», σύμφωνα με την Γνωστοποίηση για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.