Phoenix ελληνικό μετοχικό

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000332004
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
01.04.2019
Ενεργητικό
€1,019,859.54
Καθαρή τιμή μεριδίου
€0.4154
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
13.10.2021
Δείκτης αναφοράς
100% Γενικός Δείκτης ΧΑ
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται πρωτίστως από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στον Γενικό Δείκτη του ΧΑ. Η επιλογή των κινητών αξιών γίνεται με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως π.χ. τα θεμελιώδη μεγέθη, η κεφαλαιακή διάρθρωση, οι μερισματικές αποδόσεις κ.α. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε Διεθνή Χρηματιστήρια, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματιστηριακή συγκυρία και τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κεφαλαιακά κέρδη, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.12%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
8.02%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/YΩΝ
6.63%
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
5.17%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
5.11%
COCA - COLA HBC AG
4.94%
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
4.80%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4.69%
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
4.62%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
4.50%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
10.95%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
10.45%
Τράπεζες
10.22%
Βιομηχανικά Προιόντα & Υπηρεσίες
9.42%
Τεχνολογία
8.17%
Τηλεπικοινωνίες
8.02%
Λοιπές Μετοχικές Θέσεις
40.21%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα
2.55%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021

Ετήσιες Αποδόσεις

2020
-10.50%
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.07.2021
YTD 1 ΕΤΟΣ
11.12% 32.99%

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.