Διοίκηση

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης – Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Λεβαντής – Διευθυντής Επενδύσεων
Παναγιώτης Ζιάκας – Διευθυντής Marketing
Μαριάννα Παυλίδου – Προϊσταμένη Τμήματος Μεριδιούχων
Optima bank – Εσωτερικός Ελεγκτής
MPI Hellas – Ελεγκτική Εταιρεία
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Αρμόδια Εποπτική Αρχή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.