Πιστοποιημένα στελέχη

Ανδρέας Λεβαντής
Πιστοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: γ
Έτος κτήσης: 2003
Παράταση ισχύος: 2022

Μαριάννα Παυλίδου
Πιστοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Πωλητής Α/Κ
Έτος κτήσης: 1999
Παράταση ισχύος: 2022

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Πιστοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: γ
Έτος κτήσης: 2003
Παράταση ισχύος: 2022

Όλγα Ρέγγα
Πιστοποίηση Τράπεζας της Ελλάδος: β
Έτος κτήσης: 2007
Παράταση ισχύος: 2021

Σιδερή Φιλιππίδου
Πιστοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: γ
Έτος κτήσης: 2003
Παράταση ισχύος: 2022


Δείτε τα πιστοποιημένα στελέχη της Optima bank

Δείτε τα πιστοποιημένα στελέχη της Eurocorp ΑΕΠΕΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.