Optima smart cash ομολογιακό (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000334000
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
27.11.2000
Ενεργητικό
€15,868,590.40
Καθαρή τιμή μεριδίου
€5.1616
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
21.05.2024
Δείκτης αναφοράς
50% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης, βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
HEL. PETROLEUM 27/09/19-04/10/24 2%
3.89%
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%
3.58%
BOC 16/04/21-23/10/31 6.625%
3.47%
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%
3.41%
ATTICA 24/07/19-26/07/24 3.40%
3.30%
ETE 01/10/20-08/10/26 2.75%
3.24%
MYTILINEOS 22/04/21-30/10/26 2.25%
3.18%
HELLENIC BANK 07/03/23-14/06/33 10.25%
3.01%
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%
2.91%
BOC 16/06/21-24/06/27 2.50%
2.83%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
0 έως 3 έτη
30.11%
3 έως 5έτη
39.58%
5 έως 7 έτη
12.85%
7 έως 10 έτη
17.46%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

2023 2022 2021 2020
8.8% -8.2% -0.1% 2.5%

Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1.

 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 30.04.2024
YTD 1 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ
1.7% 9.4% 1.1% 16.6%

Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1.

1Στις 31/12/2020 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο. Στις 30/06/2021 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0544 ανά μερίδιο και στις 31/12/2021 υπόλοιπο μερίσματος 1% δηλ. €0,0532 ανά μερίδιο. Στις 30/06/2022 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0474 ανά μερίδιο και στις 31/12/2022 υπόλοιπο μερίσματος 1% δηλ. €0,0479 ανά μερίδιο. Στις 30/06/2023 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0493 ανά μερίδιο και στις 31/12/2023 υπόλοιπο μερίσματος 1% δηλ. €0,0510 ανά μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου

 
 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.