Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000336005
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
27.03.2008
Ενεργητικό
€8,590,744.43
Καθαρή τιμή μεριδίου
€5.8912
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
13.10.2021
Δείκτης αναφοράς
100% MSCI AC World (EUR)
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης, βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, μέσω επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε μετοχές.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή και άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών, όπως και σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (ομόλογα, μετοχές, κ.α.), τόσο στα κύρια νομίσματα, όπως το ευρώ και το δολάριο, όσο και σε τοπικά νομίσματα. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR
10.06%
MORGAN STANLEY INV FUNDS ADVANTAGE-USD
9.72%
NN L GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY -EUR
9.35%
PIMCO StocksPLUS FUND - USD
7.72%
JPM F EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND-EUR
6.66%
SISF INTL SEL ASIAN TOTAL RETURN - USD
6.27%
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR
6.18%
JPM US VALUE FUND - EUR
4.74%
NN L US HIGH DIVIDEND - IC EUR
4.60%
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR
4.46%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Α/Κ Διεθνών Αγορών
33.47%
Α/Κ Η.Π.Α.
28.64%
Α/Κ Αναδυόμενων Αγορών
14.81%
Α/Κ Ευρώπης
10.61%
Α/Κ Ιαπωνίας
6.18%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα
6.29%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021

Ετήσιες Αποδόσεις

2020 2019 2018 2017
8.79% 23.50% -7.91% 6.01%
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.07.2021
YTD 1 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ
11.62% 24.11% 34.12% 52.94%

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).