Ανακοινώσεις

06/07/2021 - Optima smart cash ομολογιακό - Καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος χρήσης 2021
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας μας της 29ης Ιουνίου 2021 αναφορικά με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος από το...
Περισσότερα

29/06/2021 - Optima smart cash ομολογιακό - Διανομή ενδιάμεσου μερίσματος χρήσης 2021
Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, ανακοινώνει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος για την χρήση του 2021 προς τους μεριδιούχ...
Περισσότερα

08/06/2021 Νέα διεύθυνση Εταιρείας
Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε ότι, από την 14η Ιουνίου 2021, η νέα διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας Optima asset m...
Περισσότερα

15/04/2021 Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο με μέρισμα από την Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Η Optima bank βρίσκεται σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας. Προς την ίδια κατεύθυνσ...
Περισσότερα

23/03/2021 Αναστολή εξαγορών-Καθολικό Πάσχα 2021
Σύμφωνα με τo Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της 18ης Μαρτίου 2021, αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ την...
Περισσότερα

16/03/2021 - Optima smart cash ομολογιακό - Καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας μας της 8ης Ιανουαρίου 2021 αναφορικά με την διανομή μερίσματος από το Αμοιβαί...
Περισσότερα

10/03/2021 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/2088 (SFDR)
Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης όπως αναφ...
Περισσότερα

08/01/2021 - Optima smart cash ομολογιακό - Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020
Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, ανακοινώνει την διανομή μερίσματος για την χρήση 2020 προς τους μεριδιούχους του Αμοιβα...
Περισσότερα

05/01/2021 Ανακοίνωση σχετικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Τράπεζας Πειραιώς
Ενημερώνονται οι μεριδιούχοι των Α/Κ που διαχειρίζεται η Optima asset management ΑΕΔΑΚ ότι, κατόπιν εγκριτικής απόφασης ...
Περισσότερα

17/03/2020 Σημαντική ανακοίνωση για τον κορωνοϊό Covid-19
Σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε, με την κοινωνία μας να δοκιμάζεται απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση του κορωνο...
Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.