Optima income 2029 ομολογιακό

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000490000
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
10.05.2024
Ενεργητικό
€14,993,206.43
Καθαρή τιμή μεριδίου
€10.0522
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
11.07.2024
Δείκτης αναφοράς
Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, άλλες κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων της παρ. 1(ε) του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, και δεν προτίθεται να επενδύσει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων που διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης ή/και της αντιστάθμισης του κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με 5ετή ορίζοντα που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εκφρασμένων σε Ευρώ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αντίστοιχου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Δείκτης κινδύνου

 
 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.