Καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2022

13/01/2023

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας μας της 9ης Ιανουαρίου 2023 αναφορικά με τη διανομή μερίσματος προς τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Optima smart cash ομολογιακό (R)» και τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)», ενημερώνουμε ότι η καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2022, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει οι μεριδιούχοι. Το ύψος του μερίσματος για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima smart cash ομολογιακό (R)» ανέρχεται σε 0,0479 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μια μερισματική απόδοση 1%, ενώ για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)» το ύψος του μερίσματος ανέρχεται σε 0,5121 ευρώ ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει μια μερισματική απόδοση 5,16%. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι κκ μεριδιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης μεριδιούχων στο τηλέφωνο 2130101200, ή στο e-mail [email protected]

Καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2022 ...X

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.