Optima premium selection fund of funds μετοχικό

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000336005
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
27.03.2008
Ενεργητικό
€7,733,217.99
Καθαρή τιμή μεριδίου
€6.6851
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
11.07.2024
Δείκτης αναφοράς
100% Bloomberg Developed Markets Large and Mid Cap Price Return Index EUR
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης, βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, μέσω επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε μετοχές.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή και άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών, όπως και σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (ομόλογα, μετοχές, κ.α.), τόσο στα κύρια νομίσματα, όπως το ευρώ και το δολάριο, όσο και σε τοπικά νομίσματα. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
JPM US SELECT EQUITY FUND - EUR
15.20%
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - EUR
14.61%
AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC
11.75%
SISF INTL US LARGE CAP CEA
11.15%
PICTET JAPAN INDEX IS - EUR
9.40%
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME
7.57%
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY
6.96%
JPM US VALUE-ECEUR
6.34%
SISF QEP GL ACTIVE VALUE-CE
6.19%
SISF INTL EMERGING ASIA FUND - EUR
5.13%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
Η.Π.Α.
58.98%
Ευρώπη
14.61%
Ιαπωνία
9.40%
Αναδυόμενες αγορές
8.27%
Διεθνείς Αγορές
6.19%
Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα
2.56%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
 

Απεικόνιση σωρευτικών αποδόσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ετήσιες αποδόσεις

2023 2022 2021 2020 2019
10.1% -15.5% 18.4% 8.8% 23.5%
 

Σωρευτικές αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.05.2024
YTD 1 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ
9.9% 17.8% 13.0% 45.9%

Δείκτης κινδύνου

 
 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).