Μέτοχοι και Δ.Σ. Εταιρείας

Η Ireon Investments Ltd αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας με ποσοστό 94,52%, ενώ η Optima bank κατέχει ποσοστό 4,4%.

 
Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυπαρίσσης
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Μέλη: Αλέξανδρος Βλαγκούλης
  Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος
  Κωνσταντίνος Βατούσης
  Σταυρούλα Φραγκογιάννη