Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Η Optima asset management έχει μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών Διακριτικής Διαχείρισης Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων (Discretionary Asset Management). Πρόκειται για μία σύγχρονη υπηρεσία που χαρακτηρίζεται από την ανάληψη, εκ μέρους της Εταιρείας, της διαχείρισης μέρους της περιουσίας του πελάτη, μέσω της δημιουργίας εξατομικευμένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Τα χαρτοφυλάκια είναι ατομικά και σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο που επιθυμεί να αναλάβει ο κάθε πελάτης ξεχωριστά.


Η Επενδυτική στρατηγική των πρότυπων χαρτοφυλακίων, διαμορφώνεται από τη θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση των αγορών και τη χρήση διαφόρων επενδυτικών εργαλείων, από μία ομάδα έμπειρων, άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων επαγγελματιών, με βασική προτεραιότητα την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των πελατών στα πλαίσια του επενδυτικού τους προφίλ.


Αναπτύξτε την περιουσία σας και υλοποιήστε τους μελλοντικούς σας στόχους, εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη μίας αξιόπιστης και επαγγελματικής διαχείρισης.