Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
522021152719.pdfFalse196 Optima smart cash (R) 05/02/2021 1 MB
124202195846.pdfFalse209 Optima greek balanced (R) 12/04/2021 1 MB
522021152752.pdfFalse197 Optima (R) 05/02/2021 1 MB
522021152859.pdfFalse18 Optima global bond fund of funds 05/02/2021 1 MB
522021152934.pdfFalse38 Optima premium selection fund of funds 05/02/2021 1 MB
522021152957.pdfFalse163 Phoenix 05/02/2021 1 MB