Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
172202014023.pdfFalse17 Optima smart cash 17/02/2020 415 KB
1722020135958.pdfFalse18 Optima global bond fund of funds 17/02/2020 461 KB
1722020135920.pdfFalse35 Optima 17/02/2020 563 KB
1722020135855.pdfFalse38 Optima premium selection fund of funds 17/02/2020 424 KB
1722020135823.pdfFalse163 Phoenix 17/02/2020 381 KB