Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
19112019141428.pdfFalse17 Optima smart cash 11/11/2019 1 MB
1911201914850.pdfFalse18 Optima global bond fund of funds 11/11/2019 1 MB
19112019141238.pdfFalse35 Optima 11/11/2019 1 MB
19112019141310.pdfFalse38 Optima premium selection fund of funds 11/11/2019 1 MB
19112019141326.pdfFalse163 Phoenix 11/11/2019 1 MB