Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID)
   /
11112020145851.pdfFalse196 Optima smart cash (R) 05/11/2020 1 MB
11112020145958.pdfFalse197 Optima (R) 05/11/2020 1 MB
9122020215533.pdfFalse198 Optima (I) 01/12/2020 1 MB
1722020135958.pdfFalse18 Optima global bond fund of funds 17/02/2020 461 KB
1722020135855.pdfFalse38 Optima premium selection fund of funds 17/02/2020 424 KB
3092020132348.pdfFalse163 Phoenix 15/09/2020 1 MB