Optima global bond fund of funds ομολογιακό

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000335007
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
01.04.2011
Ενεργητικό
€3,745,085.66
Καθαρή τιμή μεριδίου
€3.6510
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
16.09.2021
Δείκτης αναφοράς
100% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index EUR Hdg
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται κυρίως από υπεραξία, και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω επενδύσεων σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια ή μετοχές ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες ομολόγων, και σε μερίδια άλλων ομολογιακών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των ομολογιακών, όπως και σε κινητές αξίες διαπραγματεύσιμες στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (ομόλογα, μετοχές, κ.α.) τόσο στα κύρια νομίσματα όπως το ευρώ και το δολάριο όσο και σε τοπικά νομίσματα. Οι επενδύσεις σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και μετοχών μπορούν να ανέλθουν μέχρι το 10% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεριδίων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
BGF EURO BOND FUND D2 - EUR
7.92%
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INC O ZH-EUR
7.86%
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OP I - EUR
6.66%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR
6.10%
JPM AGGREGATE BOND FUND HEDGE - EUR
5.98%
PIMCO FUNDS GIS PLC INCOME - EUR
5.95%
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND -EUR
5.89%
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT
5.82%
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR
5.51%
SISF INT SELECTION FUND GLOBAL BOND-EUR
5.48%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
A/K Ομολογιακά Investment Grade
44.01%
A/K Mικτά
12.76%
Α/Κ Ομολογιακά High Yield
5.89%
Α/Κ Ομολογιακά Αναδυόμενων Αγορών
5.82%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα
31.52%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021

Ετήσιες Αποδόσεις

2020 2019 2018 2017
0.92% 2.73% -3.73% 2.34%
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.07.2021
YTD 1 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ
-1.11% 1.03% 0.55% 0.32%

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).